Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni”

Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

„Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni”

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest utworzenie funkcjonalnej świetlicy w Dębskiej Kuźni w Gminie Chrząstowice poprzez przebudowę budynku usługowo-mieszkalnego.

Projekt obejmuje przebudowę budynku przy ul. Kolonia 12 w Dębskiej Kuźni polegającą m.in. na:

Dzięki przebudowie powstanie wielofunkcyjna sala wraz z zapleczem socjalnym.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się w pierwszej połowie 2021 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos - podinspektor ds. inwestycji

 

Wersja XML