Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZACHOWAJ NUMER RACHUNKU, BY OPŁACIĆ ŚMIECI

Blankiety opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi drukowane były po raz ostatni

Prosimy o zachowanie indywidualnego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać comiesięcznych wpłat.

Kwota obowiązująca na dostarczonym ostatnio Państwu blankiecie opłaty będzie obowiązywała do czasu zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany stawki opłaty.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w kasie Urzędu Gminy (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00) lub przelewem.

Wersja XML