Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt przyjmowania wniosków w Programie Czyste Powietrze

 

W Urzędzie Gminy Chrząstowice funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków o dotację w Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy mogą uzyskać poradę, dowiedzieć się więcej o programie, otrzymać pomoc przy wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosków.

 

Godziny otwarcia gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego

ds. „Czystego Powietrza”

Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, I p. pokój nr 12

 

SIERPIEŃ 2022

02.08.2022 r. (wtorek) 8.30-13.30
03.08.2022 r. (środa) 11.00-16.00
09.08.2022 r. (wtorek) 8:30-13:30
10.08.2022 r. (środa) 11.00-16.00
16.08.2022 r. (wtorek) 8.30-13.30
17.08.2022 r. (środa) 11:00-16:00
23.08.2022 r. (wtorek) 8.30-13.30
24.08.2022 r. (środa) 11.00-16.00
25.08.2022 r. (czwartek) 8.30-13.30
31.08.2022 r. (środa) 11.00-16.00

 

 Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 77 411-04-00 oraz e-mail:

 

 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:

 

W CELU ZOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NIEZBĘDNE SĄ:

 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

1. W przypadku wymiany źródeł ciepła:

2. W przypadku dofinansowania na instalację c.o lub cwu:

3. W przypadku dotacji na wentylację z odzyskiem ciepła:

4. W przypadku dotacji na instalację fotowoltaiczną:

5. W przypadku dofinansowania na ocieplanie przegród budowlanych:

6. W przypadku dofinansowania na stolarkę okienną i drzwiową:

7. W przypadku dofinansowania na dokumentację:

 

 

Punkt funkcjonuje na mocy porozumienia, jakie gmina Chrząstowice zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 31 maja 2021 r.

Informacje o Programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Brak opisu obrazka

 

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

ZMIANY W PROGRAMIE OD STYCZNIA 2022 ROKU

W przypadku, gdy przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe) lub prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wówczas można starać się o najwyższy poziom wsparcia.

Dodatkowo dla wszystkich wnioskodawców:

(gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora)

(Kotły zgazowujące drewno. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.)

Wniosek o dofinansowanie można składać na inwestycje rozpoczęte maksymalnie 6 miesięcy temu (liczy się data pierwszej faktury) lub takie, które dopiero planujemy wykonać.

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można łączyć z gminnymi dofinansowaniami oraz z ulgą termomodernizacyjną.

Pomagamy dopełnić wszystkich formalności.

Informacje o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

 

Jak wysokie dofinansowanie możesz otrzymać?

 

 

Nadal niezmiennie, aby uzyskać podstawowe dofinansowanie należy mieć dochód nie większy niż 100 tys. zł na podstawie ostatnio rozliczonego PIT-u i być właścicielem domu jednorodzinnego/ wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkaniowego z odrębną księgą wieczystą.

Aby uzyskać podwyższony poziom dofinansowania dochód na członka gospodarstwa domowego w roku 2020 nie może przekroczyć 1564 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) i 2189 zł ( dla gospodarstw jednoosobowych) na podstawie zaświadczenia wydawanego na wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

 

 

 

 

Wersja XML