Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pliki do pobrania

Wzory druków do pobrania:

 

DOCXoferta realizacji zadania publicznego.docx

 

DOCXsprawozdanie.docx 

 

DOCXwzór opisu faktury.docx

 

DOCkarta-pracy-wolontariusza-wzór.doc

 

DOCXrozliczenie pracy społecznej-wzór.docx

 

DOCporozumienie z wolontariuszem-wzór.doc


DOCXwycena wkładu rzeczowego.docx

 

DOCmały grant - wzór oferty.doc
 

DOCmałe granty - sprawozdanie.doc
 

 

 

 

 

Wersja XML