Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja lecznicza dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego, oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

 

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polski.

 

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

Aby skorzystać z rehabilitacji wymienione wyżej osoby, muszą spełniać jeden
z warunków:

 

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych.

Podstawą skierowania jest:

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby na rencie stałej.

Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji
w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.

 

Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS lub w placówce terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). 

Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolniczej Kasy, w formie turnusów rehabilitacyjnych. Turnus trwa 21 dni.

Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,
a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

Rehabilitacja KRUS prowadzona jest w następujących Centrach Rehabilitacji Rolników:

Szklarska Poręba „Granit” (211km od Opola), Iwonicz Zdrój (386km), Horyniec-Zdrój (466km), Kołobrzeg „Niwa” (599km), Świnoujście „Sasanka” (571km), Jedlec (162km).

W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 

Opracowała: Joanna Sendyka

Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

 

 

Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację, wypełnionych przez lekarza POZ lub lekarza specjalisty, do najbliższej Placówki Terenowej KRUS (w Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Strzelcach Opolskich) lub do Oddziału Regionalnego w Opolu, przy ul. Ozimskiej 51A. Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybki powrót do zdrowia.

 

Lech Waloszczyk

Dyrektor OR KRUS w Opolu

 

 

Wersja XML