Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przyznanych dotacjach 2019

Informacja z dnia 31.01.2019 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania organizacji opieki nad dziećmi został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 50.000,00 zł została przyznana Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 3A na wsparcie zadania pod nazwą „Organizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych”.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 6.02.2019 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że dotację  na wsparcie wykonywania w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice oraz organizacja Turnieju Mini Challenger

6.000,00 zł

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

16.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”

Badminton to jest to!2 edycja

11.000,00 zł

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Gram w piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

12.000,00 zł

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice

Udział w rozgrywkach piłki nożnej

46.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – IV edycja Marszu

4.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Warsztaty sportowe „Akrobatyczny zawrót głowy”

5.000,00 zł

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior


Informacja z dnia 15.02.2019 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że dotację na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym; ambulatoryjna i domowa rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja społeczna” otrzymał Caritas Diecezji Opolskiej. Przyznana kwota dotacji: 110.000,00 zł.

Wójt Gminy Chrząstowice

           Florian Ciecior


Informacja z dnia 28.02.2019 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 5

Warsztaty taneczne „Tańczę z pasją”

15.000,00

2.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a

Misz-Masz-kulturalnie i twórczo spędzamy czas

10.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice
         Florian Ciecior


Informacja z dnia 28.02.2019 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 18.000,00 zł została przyznana Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą Opolu, ul. M. Konopnickiej 6 na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice”.

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


Informacja z dnia 10.04.2019 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że dotację  na wsparcie wykonywania w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin

Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice

4.000,00 zł

2.

Opolski Klub Karate Kyokushin

Organizacja półkolonii w Dębskiej Kuźni dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice

7.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Monar

Spotkajmy się w Zbicku

4.000,00 zł

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Silni jak las – kompleksowy program profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

10.000,00 zł

 

Wójt  Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior


      

 

Wersja XML