Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cmentarze komunalne

W 2017 r. na cmentarzach komunalnych w naszej gminie została wykonana inwentaryzacja. Dzięki tym pracom powstały mapy i plany sporządzone na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzach, stworzono system administracji oraz zbudowano strony internetowe cmentarzy:

                          CMENTARZ W CHRZĄSTOWICACH   www.mogily.pl/chrzastowice

                          CMENTARZ W LĘDZINACH   www.mogily.pl/ledziny

                          CMENTARZ W SUCHYM BORZE    www.mogily.pl/suchybor

Na stronie znajduje się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odszukać dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia.  Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Cały czas uzupełniamy brakujące informacje oraz na bieżąco wprowadzamy nowe. Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych. Zamieszczony został również regulamin cmentarza oraz dane kontaktowe Zarządcy cmentarza.

Przedmiotowa baza ma usprawnić administrowanie cmentarzami oraz pomóc wszystkim zainteresowanym w poruszaniu się po cmentarzach.

Wersja XML