Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe wzory deklaracji podatkowych od 1.07.2019

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki deklaracji i informacji podatkowych. Wszyscy podatnicy, którzy nabyli nieruchomość po 1.07.2019 r. zobowiązani są złożyć deklaracje i informacje na nowych formularzach. Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Chrząstowice - Referat Podatkowy, pok. nr 2, parter lub w wersji elektronicznej poniżej (wersja edytowalna WORD oraz PDF):

DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DOCXdn1-01-23.docx
PDFdn1-01-23.pdf
 

ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzdn1-01-17.docx
PDFzdn1-01-17.pdf
 

ZDN-2

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzdn2-01-13.docx
PDFzdn2-01-13.pdf


IN-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

DOCXin1-01-23.docx
PDFin1-01-23.pdf
 

ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzin1-01-16.docx
PDFzin1-01-16.pdf
 

ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzin2-01-12.docx
PDFzin2-01-12.pdf
 

ZIN-3

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

DOCXzin3-01-11.docx
PDFzin3-01-11.pdf


 

DR-1

Deklaracja na podatek rolny

DOCXdr1-01-18.docx
PDFdr1-01-18.pdf
 

ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzdr1-01-11.docx
PDFzdr1-01-11.pdf
 

ZDR-2

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzdr2-01-07.docx
PDFzdr2-01-07.pdf


 

IR-1

Informacja o gruntach

DOCXir1-01-18.docx
PDFir1-01-18.pdf
 

ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzir1-01-12.docx
PDFzir1-01-12.pdf
 

ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzir2-01-08.docx
PDFzir2-01-08.pdf
 

ZIR-3

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

DOCXzir3-01-08.docx
PDFzir3-01-08.pdf 

DL-1

Deklaracja na podatek leśny

DOCXdl1-01-13.docx
PDFdl1-01-13.pdf
 

ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzdl-1-01-11.docx
PDFzdl-1-01-11.pdf
 

ZDL-2

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzdl2-01-06.docx
PDFzdl2-01-06.pdf


 

IL-1

Informacja o lasach

DOCXil1-01-14.docx
PDFil1-01-14.pdf
 

ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzil1-01-10.docx
PDFzil1-01-10.pdf
 

ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzil2-01-07.docx
PDFzil2-01-07.pdf
 

ZIL-3

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

DOCXzil3-01-05.docx
PDFzil3-01-05.pdf
 


 

Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość do 30 czerwca 2019 r. składają deklaracje na drukach obowiązujących przed 1.07.2019: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=505

 

Wersja XML