• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM Projekcie organizowanym na terenie województwa opolskiego wspierającym aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia i osób pracujących pod tytułem „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej”. Projekt skierowany jest do wszystkich osób pracujących/mieszkających/uczących się na terenie województwa opolskiego, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają poniższe kryteria:

 • wiek powyżej 30 roku życia,
 • status osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo lub pracującej w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach Projektu oferujemy wsparcie mające na celu pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy, które obejmie:

 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
 • grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego,
 • szkolenie zawodowe np. operator maszyn budowlanych, wózków widłowych, spawacz, murarz, kucharz, księgowy/księgowa, pracownik biurowy i inne
 • staże 3 lub 6-miesięczne.

Rekrutacja do Projektu trwa!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zamieszczonym na stronie: www.szkoleniaopole.pl

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Gmina Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
tel. +48 77 4219 613, +48 77 4219 696
fax 77 4219 666
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 899728
w tym miesiącu: 16351
dzisiaj: 1260