Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i samodzielne stanowiska

KIEROWNICTWO URZĘDU

Florian Ciecior, Wójt Gminy Chrząstowice, e-mail: fciecior@chrzastowice.pl, pok. 16, tel. 77 4110406 wew. 106

Daria Pawlak, Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice, e-mail: dpawlak@chrzastowice.pl, pok. 14, tel. 77 4110404 wew. 104

Teresa Krupska, Skarbnik, e-mail: skarbnik@chrzastowice.pl, pok. 1, tel. 77 4110411 wew. 111

Brygida Dulęba, Sekretarz Gminy, e-mail: sekretarz@chrzastowice.pl, pok. 14, tel. 77 4110404 wew. 104

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Gabriela Born, Kierownik Referatu, e-mail: kadry@chrzastowice.pl, pok. 15, tel. 77 4110407 wew. 107

Małgorzata Marynowicz, Inspektor, e-mail: sekretariat@chrzastowice.pl, pok. 15, tel. 77 4110401 wew. 101

Wiktoria Fedunik-Szydełko, Inspektor, e-mail: biuro@chrzastowice.pl, BIURO RADY GMINY, pok. 20, tel. 77 4110416 wew. 125

Karol Jakuczek, Podinspektor, e-mail: kjakuczek@chrzastowice.pl, pok. 20, tel. 77 4110416 wew. 125

Paweł Szymski, Informatyk, e-mail: informatyk@chrzastowice.pl, pok. 5, tel. 77 4110419, wew. 119

Katarzyna Weinhold, Sprzątaczka

Ryszard Wojciechowski, Kierowca samochodu osobowego

 

REFERAT FINANSOWY

Agnieszka Partyka, Zastępca skarbnika, e-mail: budzet@chrzastowice.pl, pok. 8 a, tel. 77 4110409 wew. 109

Magdalena Bac, Inspektor, e-mail: finanse2@chrzastowice.pl, pok. 8a, tel. 77 4219722 wew. 110

Anna Bartek, Samodzielny Referent, e-mail: kasa@chrzastowice.pl, pok. 4, tel. 77 4110414 wew. 114, działalność gospodarcza tel. 774110412 wew. 124

Dominika Werner, Inspektor, e-mail: dominika.werner@chrzastowice.pl, pok. 8 a, tel. 77 4110409, wew. 109

Anna Buhl, Podinspektor, e-mail: wydatki@chrzastowice.pl, pok. 8a, tel. 77 4219722 wew. 110

 

REFERAT PODATKOWY

Beata Bartecka, Kierownik Referatu, e-mail: podatki@chrzastowice.pl, pok. 2, tel. 77 4110405 wew. 105

Anna Talaga, Samodzielny Referent, e-mail: podatki2@chrzastowice.pl, pok. 2, tel. 77 4110405 wew. 105

Barbara Wyrwas, Inspektor, e-mail: odpady@chrzastowice.pl, pok.12, tel. 77 4110415 wew. 115

Leokadia Król, Podinspektor, e-mail: transport@chrzastowice.pl, pok. 12, tel. 77 4110415 wew. 115

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

Anna Wojdyła, Podinspektor, e-mail: komunalka@chrzastowice.pl, pokój 7, tel. 77 4110408 wew. 108

Małgorzata Jagos, Podinspektor, e-mail: koordynator@chrzastowice.pl, pok. 6, tel. 77 4110413 wew. 113

Jan Malicki, Konserwator, palacz c.o.

Rajmund Kulik, Robotnik gospodarczy

 

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Agnieszka Sawlik, Kierownik Referatu, e-mail: zagospodarowanie@chrzastowice.pl, pok. 13, tel. 77 4110403 wew. 103

Jacek Trojan, Podinspektor, e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl, pok. 13,  tel. 77 4110410 wew. 121

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska, Kierownik USC, e-mail: usc@chrzastowice.pl, pok. 8, tel. 77 4110420, wew. 120

Bożena Rudnicka, Zastępca Kierownika USC, e-mail: dowody@chrzastowice.pl, pok. 9, tel. 77 4110402, wew. 102

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

Grażyna Fila, Kierownik Referatu, e-mail: oswiata@chrzastowice.pl, pok. 3, tel. 77 4219456 wew. 116, fax 774110421 wew. 127

Anna Wołowska, Podinspektor, e-mail: edukacja@chrzastowice.pl, pok. 3, tel. 77 4110418 wew. 118

Anna Kurc, Inspektor, e-mail: ug@chrzastowice.pl, pok. 9, tel. 77 4110417 wew. 117

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wiesław Mastalerz, Inspektor, e-mail: gczk@chrzastowice.pl, pok. 10-11, tel. 77 4219221 wew. 123

 

REFERAT PROJEKTU

Jolanta Jokiel, Kierownik Referatu, Koordynator projektu, tel. 77 4219677

Mateusz Huk, Starszy Inspektor, Menedżer projektu, tel. 77 4219677

Renata Soworka - Podinspektor, Księgowość projektu, Specjalista ds. promocji i informatyzacji, tel. 77 4219677

Wersja XML