Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na zmianę systemu ogrzewania

W gminie Chrząstowice można ubiegać się o dotację na zmianę istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. Dofinansowanie przysługuje na wymianę kotła węglowego na: kocioł c.o. gazowy, kocioł c.o. elektryczny, kocioł c.o. olejowy, kocioł c.o. na pelet kocioł na ekogroszek co najmniej V klasy lub pompę ciepła. Ekologiczny system ogrzewania, po zrealizowaniu zadania będzie stanowił jedyne źródło ogrzewania. Dotacja wynosi 2.000 zł w przypadku montażu kotła; 3.000 zł w przypadku montażu pompy ciepła.

Warunkiem przyznania dotacji jest całkowita likwidacja wszystkich nieekologicznych kotłów c.o. -  pieców węglowych, znajdujących się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie, za wyjątkiem pieców ceramicznych (kaflowych) wykorzystywanych jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym. Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenia do  użytkowania na terenie Polski.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz ze wszystkimi określonymi w nich załącznikami, przyjmowane są do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku  budżetowym, jednakże najpóźniej do 31 października danego roku. Łączna kwota będzie określana w budżecie gminy na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy Chrząstowice.

Szczegółowych informacji na temat dotacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa Ochrony  Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 77 4110410, e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl

DOCXwniosek dla mieszkańca 2020-dotacja na wymianę kotła.docx
PDFwniosek dla mieszkańca 2020-dotacja na wymianę kotła.pdf

PDFRegulamin dotacji.pdf
DOCXRegulamin dotacji.docx

 

 

Wersja XML